ADVOKAT MED STRAFFERETT SOM SPESIALFELT 

Jeg har strafferett som ett av mine kjerneområder. Som klient kan du alltid forvente 100 % engasjement fra min side!

EN GANG VAR DU ET BARN ...

Slik begynner Arnulf Øverlands dikt; "Ved en forbryters grav". I alle år har dette diktet fulgt professor Johs Andenæs sine lærebøker i strafferett. En kan ikke unngå å bli grepet av kontrasten mellom tittel og innhold.

Mest av alt viser diktet hvorledes det er mennesket som forsvares, ikke handlingen. Nettopp det gjør straffesaker utfordrende og ualminnelig spennende å arbeide med. Og det er dette som har vært viktig for meg i mitt valg: Å la strafferett være et av de rettsområder jeg har valgt å fordype meg i.